BÁSNIČKY A ŘÍKANKY

Až já budu velká

Až já budu velká, bude ze mě selka, /:přjďte k nám, já vám dám, plný krajáč mléka:/  Kyselého nemám, sladkého vám nedám, /:běžte pryč, nemám nic, já vás ani neznám:/

 

Auto

Tů, tů, tů,auto už je tu. Pojeď mámo pojeď s námi,

auto už je za horami. Tů, tů, tů,auto už je tu.

 

Autobus

Chvíli krokem, chvíli klusem, uháníme autobusem, řidič mačká houkačku, řeže každou zatáčku. To je jízda lidé drazí, sem a tam to s náma hází. Dopředu i dozadu, všichni v jednu hromadu.

 

BIM BAM

Bim bam zvoneček, plave každý chlapeček,

bim bam rolnička, plave každá holčička.

 

Brambora

Kutálí se ze dvora, tákhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, že na ni padá závora. Kam koukáš ty závoro? Na tebe ty bramboro, kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.

 

Bublina

Tiše děti novina, přiletěla bublina… bublina se nafukuje, letí, letí poletuje, přitom takhle poskakuje. Přiletěla na náš dvůr, udělala prásk a bum.

 

Bleška

Skáče bleška na písku, hledá, kdo je na blízku. Kdo nejede na koni, toho bleška dohoní. Alík leží na břiše, už má blešku v kožiše. Bleška skáče v kožichu, když je pejsek potichu,ale když pes zaštěká, to se celá vyleká.

 

Bim, bam hodiny

Bim, bam hodiny, odbíjejí vteřiny, bim, bam hodiny, jsou do každé rodiny.

Bim, bam budíčku, zazpívej mi písničku. Bim, bam zvoneček, ty jsi hodný chlapeček.

Bim, bam rolnička, ty jsi hodná holčička.

 

Běžel tudy zajíček

Běžel tudy zajíček, houpy, houpy. Nesl pytel žemliček, houpy, houpy. Kampak běžíš zajíčku, houpy, houpy. Dej mi jednu žemličku, houpy, houpy.

 

Čistím zoubky

Čistím zoubky řízy, řízy, aby byly jako břízy. Vlevo, vpravo, vpředu, vzadu, horní a pak spodní řadu. Čistím zoubky řízy, říz, ať má každý radost z nich.

 

Doleva i doprava

Doleva i doprava, jezdí lodní doprava. Vlnobití neuškodí, mému člunu, ani lodi.

 

Dalekohled

Do kornoutku ručky dám, dalekohled udělám. A potom se třeba sám, na celý svět podívám.

 

Dešťové kapičky

Dešťové kapičky, dostaly nožičky. Běhaly po plechu, tropily neplechu.

 

DOBRÝ DEN

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den,

ruce máme na tleskání a nožičky na dupání,

oči máme na koukání a pusinku na líbání.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem!

 

Had

Had leze z díry, vystrkuje kníry, za ním leze hadice, má červené střevíce.

Bába se ho lekla, na kolena klekla, nic se bábo nelekej, na kolena neklekej:

„Já jsem přece hodný had, já mám všechny děti rád.“

 

Halí, belí, kdo sněd zelí

Hali, belí, kdo sněd zelí, už se po něm pátrá, kočka není v podezření, pes má radši játra. Podívejte na králíka, ten rád zelí chroustá, ještě více na zajíce, těch je tady spousta.

 

Halí, belí, koně v zelí

Halí, belí, koně v zelí a hříbátka v petrželi. Hajej broučku, kolébu Tě,

až nám usneš, obejmu Tě.

 

HOPSA HEJSA

Hopsa hejsa hopsasa, miminko se natřásá. Hopsa hejsa hop, je to lidoop.

 

Hop do vody

Hop do vody do vodičky, zahrajeme si na rybičky, hop do vody jako šipka, malá rybka, velká rybka.

 

Houpy, houpy

Houpy, houpy, houpáme se já i ty. Houpy, houpy, pohoupá Tě Tvůj táta. Houpy, houpy, pohoupá Tě maminka.

 

JANEK

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos to sněd.

Brambory, pečený, byly málo maštěný.

 

Ježeček

V zimě se nám ježek schoval, neklouzal se, nesáňkoval. Zahrabal se do listí, od té doby tvrdě spí. Když vtom něco uhodilo, a to ježka probudilo.

 

Jedna, dvě, Honza jde

Jedna, dvě, Honza jde, nese pytel mouky, máma se raduje, že bude péct vdolky. Máma vdolky nepekla, Honza skočil do pekla. Máma vdolky pekla, Honza skočil z pekla. Zapomněl tam čepici, honili ho čertíci.

 

Jede, jede poštovský panáček

Jede, jede poštovský panáček, jede, jede poštovský pán. Má vrané koníčky, jako dvě rybičky, jede, jede do Rokycan.

 

Kolotoč

Když se točí kolotoč, neváhej a do něj skoč! Dokola se dětí točí, na veselém kolotoči.

 

Kolotoč

Oči se točí, jak na kolotoči, tož se (jméno děťátka) toč, máme kolotoč.

 

KOLO, KOLO MLÝNSKÝ

Kolo, kolo mlýnský, za čtyři rýnský,

kolo se nám polámalo, mnoho škody nadělalo,

udělalo bááác!

 

KOLEBÁME SE

Nahoru, dolů, se kolébáme, nahoru dolů, se kolébám.

Doprava, doleva, se kolébáme, doprava, doleva, se kolébám.

 

Kačenka

Kateřinka, Kačka malá, stále se jen kolébala. Kolébala sem a tam, houpala se do všech stran. Nepozorná jednou byla a celá se překulila.

 

Kolébala bába čerta

Kolébala bába čerta na pařízku dubovým, hajej dadej můj andílku, já to na Tě nepovím.

 

Když jsem chodil do školy

Když jsem chodil do školy, učil jsem sa litery. /:Jedna, dvě, tři, čtyři, to su moje litery:/ A když jsem jich nevěděl, učitel mě pověděl. /:Hůlčičku, paličku, hned jsem sa jich dozvěděl:/

 

Kovej, kovej kováříčku

Kovej, kovej, kovaříčku, okovej mi, mou nožičku, okovej mi obě, zaplatím já tobě.

 

Kopy nožičky

Kopy, kopy nožičky, nebojte se vodičky, která se dá umýti, bude hezky choditi, která by se nedala, za druhou by kulhala.

 

Komín z kostek

Komín z kostek postavíme. Jak? To všichni dobře víme. Jednu kostku, druhou na ni, s kostkami je hezké hraní.

 

Letadlo

Koho by to napadlo, vyletělo letadlo. Vyletělo mezi mráčky, pozdravilo všechny ptáčky. Obletělo celý svět, vrátilo se na zem zpět.

 

Letí komár

Letí komár típ, típ, típ, udělá Ti štíp, štíp, štíp…

 

Leze žába do bezu

Leze žába do bezu, já tam za ní polezu. Kudy ona, tudy já, až ji chytím, bude má.

 

Leze žába po žebříku

Leze žába po žebříku, natahuje elektriku. Nejde to, nejde to, necháme to na léto.

 

MÁCHÁM PRÁDLO

Máchám, máchám prádlo, pomáhej mi Madlo.

Až to prádlo vymácháme, na šňůru ho pověsíme,

vítr nám ho sfoukne a do vody foukne.

 

MAŠINKA

Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka.

Jede, jede do dálky, veze vagon polárky.

 

Myška tanečnice

Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici. Byla černá i bílá, všem se tuze líbila. Když jsem přišel ze dvorečka, točila se dokolečka. Dupla tam a dupla sem a mrskla fouskem pod nosem.

 

Mandelinka

Kdo to bouchá, kdo to břinká? Bramborová mandelinka.

Na brambůrku bubnuje, z rámusu se raduje.

 

Míček se kutálí

Malý míček kulatý, koulí se ti na paty. Pak se koulí pomaličku, po tělíčku na hlavičku.

 

Mraveneček

Každé ráno na kopeček, běží malý mraveneček.

Vyjdi, vyjdi sluníčko, pošimrej mě na líčko.

I ty malý popleto, musíš počkat na léto.

 

Motýlku, motýlku

Motýlku, motýlku, buď u nás na chvilku. Buď u nás na chvíli, motýlku bílý.

Motýlek odletí hned, až napočítáme pět… Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, letí na oběd.

 

Medvěd

Paci, paci ručičky, dupy, dupy nožičky. Ten, kdo nohy dobře zvedá, může si hrát na medvěda. Pojďte děti brum, brum, brum, zabručíme medvědům!

 

Meleme, meleme kávu

Meleme, meleme kávu pro dědka i bábu, jedno zrnko pryč.

Meleme, meleme kávu pro dědka i bábu, druhé zrnko pryč…

a už tam není nic.

 

Meleme, meleme mouku

Meleme, meleme mouku, v červeném klobouku, co namelem,

to prodáme, my mlynáři nic nedáme.

 

NASHLEDANOU

Nashledanou, nashledanou, příště zase přijdeme!

Nashledanou, nashledanou, už se na to těšíme!

 

Na rozloučenou

Dneska jsme se pomněli, pak jsme hezky plavali/cvičili, sejdeme se příště zas, za týden, ve stejný čas.

 

Nožičky

Když s nožkami cvičit chceme, nejprve je protřepeme,

natáhneme, pokrčíme, a pak s nimi zacvičíme.

 

PARNÍK

Kampak jedeš parníku, že děláš tak velké vlny?

Jedu, jedu k Bráníku, nepřibírám, už jsem plný!

Plný malých, velkých dětí, jedu s nimi na výlety!

 

Pampelišky

Pam, pam, pampelišky, v žlutém kloboučku, prý si posedaly ráno na loučku.

Nakláněly k sobě žluté hlavinky, jsou to malé děti, velké maminky.

 

Pumpičky

Pumpovaly dvě panenky, polámaly pumpu. Pan domácí z okna volal: spravte mi tu pumpu. Pumpovaly dvě panenky, pumpovaly dále. Pan domácí na ně volal: hej pro pána krále.

 

Princeznička na bále

Princeznička na bále, poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: „Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále. „Honzík vyšel na horu, nakopal tam bramborů, přinesl je před krále, tu máte ty korále, větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.

 

Pekař peče housky

Pekař peče housky, uždibuje kousky, pekařka mu pomáhá, uždibují oba dva.

 

Pět smyslů

Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět.

Hmatem poznám co je hladké, chuť mi poví co je sladké.

Čich ten vždycky vyzvoní, když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání.

 

Plave kapr

Plave kapr v kapradí, pranic mu to nevadí.

Líně plave, líně pije, je to kapr z Tramtárie.

 

Paci, paci, pacičky

Paci, paci, pacičky, táta koupil botičky a maminka pásek, za myší ocásek a babička čepičku, za tu černou slepičku a dědeček kabátek, za těch deset prasátek a kmotříček kožíšek, za lískový oříšek.

 

Povídám, povídám pohádku

Povídám, povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám, povídám druhou, že teče voda struhou. Povídám, povídám třetí, že spaly na peci děti a když se vyspaly, krajíc chleba dostaly.

 

Roste kytička

Než vyroste kytička, nejprve je maličká. Roste, roste pomaličku, až vyroste ke sluníčku.

 

RUCE

Ruce, ruce, ručičky, máte pěkné prstíčky,

máte pěkné dlaně, zatleskáme na ně.

 

Skáče žába po blátě

Skáče žába po blátě, koupíme jí na gatě. Na jaké, na jaké? Na zelené, strakaté.

Skáče žába v rybníčku, koupíme jí sukničku. Z rákosí, z rákosí, až ty gatě vynosí.

 

Skřítek

Kouká skřítek, kouká ven, v malém domku za lesem. Copak tě to vede sem, malý zajíčku? Schovejte mě ach ouvej, oni mě tam zastřelej, tak neváhej, pojď domů, dej mi pacičku.

 

Srdíčka

Malujeme srdíčka, velká jako jablíčka. Malujeme srdíčka, velká jako sluníčka.

 

ŠROUBEK

Já jsem malý šroubek, vyvrtám si vroubek,

já jsem malý šroubeček, vyvrtám si vroubeček.

 

To je ale paráda

To je ale paráda, my si hrajeme na hada.

Had ocáskem vrtí, zkusíme to děti.

To je ale paráda, my si hrajeme na hada.

 

Tělíčko

Hlava, krk a ramena, bříško, záda, kolena…

Co na těle všechno máme, teď už jistě dobře známe.

 

ZUBY

Čistím zoubky řízy, řízy, ať jsou bílé jako břízy.

Vpravo, vlevo, vpředu, vzadu, horní a pak spodní řadu.

Ať jsou bílé jako sníh, ať má každý radost z nich!

 

Uši

Mám dvě uši k naslouchání a dvě oči na koukání.

Dvě nožičky na chození a dvě ručky na mazlení.

 

Válím, válím placku

Válím, válím placku, pomáhej mi Macku. Až tu placku vyválíme, pak se o ni rozdělíme.

 

Vandrovala bleška

Vandrovala bleška, potkala ji veš. „Kampak milá bleško, kampak vandruješ?“

„Já vandruju do mlejnice, mlynářovi do čepice a z čepice do gatí, budu ho tam štípati.“

 

Všechny naše prsty

Všechny naše prsty, schováme si v hrsti. Spočítáme je hned: „Jedna, dvě, tři, čtyři, pět.“

 

Vařila myšička kašičku

Vařila myšička kašičku na zeleném rendlíčku.Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic.